اخبار ، مطالب و مقالات هوشمند سازی ساختمان

وام خرید مسکن 2 برابر شد

وام خرید مسکن 2 برابر شد

توافق شد وام خرید مسکن برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای 70میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود 18 درصد علاوه بر وام 40 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به 110 میلیون تومان بالغ می شود. وی با بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام خرید مسکن آغاز می شود.
چرا هوشمند سازی ساختمان؟

چرا هوشمند سازی ساختمان؟

مدت کوتاهی است که پدیده هوشمندسازی ساختمان جای خود را درصنعت ساختمان به خصوص در بازارهای راکد پیدا کرده است. بااین همه، به طور میانگین خانه هوشمند در اینجا، از فناوری هایی بهره می برند که گاهی چندین سال عقب تر از فناوری های هوشمند سازی است که در کشورهای آمریکای شمالی از آنها استفاده می شود. در اینجا توضیحاتی درباره توانایی های را ه اندازی خانه هوشمند و رفع نگرانی های بی دلیل سازندگان محترم واحدهای تجاری و مسکونی برای هوشمند سازی پروژه ساختمانی کشورمان ارائه می دهیم
. . . . 1 2 . . . .