بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-بیرونی-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای حاجیان

تهران -

نما-بیرونی-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای طلاشور

البرز -

نما-ساختمان-بیرونی-(3D)هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس غفاری

تهران - فیروزکوه

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای عامری

تهران - نیاوران

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای امان الهی

اصفهان -

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای براتیان

اصفهان -

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای فلاح

تهران - سرخه حصار

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بلوری

تهران - خواجه عبدالله

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه خانه هوشمند برج لبخند2

تهران - چیتگر

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس طهرانی

تهران - تهرانپارس

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب نقوی

تهران - سهروردی

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-سرخوش

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای سرخوش

البرز - مهرشهر