بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-اوتادی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای اوتادی

تهران - مرزداران

نماداخلی-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب ذاکری

تهران - پرستار

مهندس شاه میری

تهران - هفت حوض

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای خانلو

دماوند -

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای کرمی

تهران - سهروردی

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس حیاتی

تهران - سعادت آباد

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب داستانی

مازنداران - نوشهر

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای اصلانی

تهران - امیریه

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب محمد خانی

تهران - سیدخندان

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای کرمانی

تهران - سهروردی

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس صادقی

تهران - گیشا

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای زرازوند

تهران - ولنجک