بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه جناب آقای مهندس قانع

-

پروژه جناب آقای احمدی

- خیابان آل محمد

پروژه جناب آقای مهندس معمار

-

پروژه مهندس شهسوارزاده و مهندس فاضل

-

پروژه جناب آقای مهندس نقیه (پنت هاس)

-

پروژه جناب آقای مهندس دولتشاه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پروژه جناب آقای دریابیگی

اصفهان - خیابان آمادگاه

پروژه جناب آقای مهندس علیزاده

-

پروژه جناب آقای مهندس بسحاقی

اصفهان - کوی امام جعفر صادق

پروژه-هوشمندسازی-37

پروژه جناب آقای حامد میرزا

-

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان-22

پروژه جناب آقای قاضی عسگر (بازسازی)

اصفهان - خیابان کوالالامپور

پروژه جناب آقای: مهندس زمانی

شاهین شهر - خیابان عطار

. . . . 1 2 3 4 5 . . . .