بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه-هوشمند-ساری-32

پروژه شرکت انبوه سازی سازه پویان

اصفهان - خانه اصفهان، خیابان نوبهار

پروژه جناب آقای: مهندس میرزا

-

پروژه جناب آقای شاملو

-

پروژه جناب آقای براتیان

-

پروژه جناب آقای مزروعی

-

پروژه جناب آقای بروجنی

اصفهان - خیابان ابوذر

پروژه جناب آقای مهندس قاسمی

-

پروژه جناب آقای ابوطالبی

-

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان36

پروژه جناب آقای دکتر حبیبی (شرکت درسا)

اصفهان - اتوبان خیام، ابتدای دسترسی محلی ناژوان

پروژه مسکونی جناب آقای تمدن

-

پروژه مسکونی جناب آقای مهندس بارسقیان

اصفهان - خیابان نظر غربی

پروژه مطب جناب آقای دکتر احمدی

-

. . . . 1 2 3 4 5 . . . .