بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای یزدانی

تهران - قیطریه

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای بنایی

تهران - شهرک غرب

پروژه هوشمندسازی آقای پیام

تهران - قائم مقام

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای حسینی

چالوس - رادیو دریا

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای پاداشی

کرج - عظیمیه

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای ابراهیمی

تهران - الهیه

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای محتشمی

تهران - شهرک غرب

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-صادق-پور

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای صادق پور

تهران - سعادت آباد

DSC-0774

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای بختیاری

تهران - خیابان سهروردی شمالی

پروژه خانه هوشمند ساختمان نیکان سازه

تهران - منطقه 22

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-باقرزاده

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای باقرزاده

تهران - دروس

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای رحیم حسینی

مازنداران - چالوس