بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای ملکی

تهران - ظفر

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای پالیزیان

تهران - خیابان امام خمینی

پروژه-شبستری-نمای-کلی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای علوی

تهران - خیابان ستارخان

تابلو-برق-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس مقدم

شهرقدس - الهیه غرب

ساختمان-اداری

پروژه هوشمند سازی ساختمان اداری غرب

تهران - سعادت‌آباد

پروژه خانه هوشمند ساختمان برج مسکونی چیتگر

تهران - دریاچه چیتگر

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای شهبازی

تهران - دارآباد

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس صادق پور

تهران - سعادت آباد

پروژه خانه هوشمند گروه ساختمانی نیک پور

تهران - گیشا

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-بختیاری

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بختیاری

تهران - سهرودی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای سمرقندی

تهران - مرزداران خیابان ابراهیمی

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای محمدی

تهران - دماوند