بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی

تهران - مرزداران

پروژه خانه هوشمند

مازنداران - رویان

پروژه هوشمندسازی

مازنداران - رویان

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند

تهران - خاوران

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای تقوی

البرز - اشتهارد

پروژه هوشمند سازی آقای هوشیار

گیلان - بندرانزلی

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی

تهران - تهرانپارس

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای عبدلی

دماوند - آبسرد

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مقیمی

تهران - اتوبان ستاری

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای حسینی

تهران - مرزداران

نما-ساختمان-بیرونی-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای ریزی

تهران - تهرانپارس

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای قاسمی

تهران - مرزداران