منبع تغذیه

تامین جریان برق تجهیزات خانه هوشمند

منبع-تغذیه-24-ولت

امکانات منبع تغذیه :

وضعیتوضعیت : موجود

ok ولتاژ ورودی 220 ولت

okولتاژ خروجی 24 ولت

okآمپر خروجی در دو مدل 1.5 آمپر و 2.5 آمپر