ریموت کنترل رادیویی (nrf)

ریموت-کنترل-رادیویی-(nrf)

امکانات ریموت کنترل رادیویی (nrf) :

امکان کنترل تمام تجهیزات از داخل و اطراف منزل توسط ریموت رادیویی با برد بیش از 200 متر